guyuwomen

LongShe е професионалец

Имаме професионални луѓе

 

Во лабораторијата има повеќе од десет професори од колеџ и постдипломски тутори, меѓу кои се членови на азиско-пацифичкото здружение за токсини и потпретседател на Кинеската асоцијација за змии.

Генот на невротоксинот од змиски отров беше добиен и клониран за прв пат во светот, а беше измислен и HPLC методот за брзо и недеструктивно одвојување на протеинот од отров од змии во трагови.

Добивме еден национален патент и две провинциски награди за напредок на науката и технологијата.

 

 

9999999999

Нашата лабораторија

Тесно соработуваме со универзитетите и имаме најспецијализирани лаборатории.